Αρχική

Bρεφικό
Βρεφικό Τμήμα (40 ημ. – 18 μηνών)

T α βρέφη μας αναπτύσσονται σε ένα περιβάλλον "οικογενειακό" εξασφαλίζοντας αγάπη και ασφάλεια. Οι βρεφοκόμοι του τμήματος φροντίζουν για την σίτιση και την υγιεινή τους. Επίσης μέσα από ημερήσιες δραστηριότητες (μουσικοκινητική, γλωσσικές ασκήσεις, αισθητηριακή αγωγή, ελεύθερο παιχνίδι, παραμύθι κλπ) βοηθούν το παιδί να εξελιχθεί ψυχοκινητικά.