Προ-προνηπιακό Τμήμα (2,5 – 4 χρονών)

T ο μικρό νήπιο πλέον ελέγχει το σώμα του αλλά και το περιβάλλον. Αυτοεξυπηρετείται με την καθοδήγηση και την επίβλεψη της παιδαγωγού. Βρίσκεται σε “ηλικία ακροβάτη” και οι έντονες δραστηριότητες ικανοποιούν την ανάγκη του για κίνηση. Με το παιχνίδι, του δίνεται η ευκαιρία να μάθει τα βασικά στοιχεία της κοινωνικής ζωής και καλείται να λειτουργήσει συνεργατικά σαν μέλος της ομάδας. Το ημερήσιο εκπαιδευτκό πρόγραμμα γίνεται σύνθετο για να ικανοποιήσει την ανάγκη του για μάθηση. Μπαίνουν οι πρώτες μαθηματικές έννοιες στη ζωή του. Εκφράζεται μέσα από την ζωγραφική, τον πηλό, την μουσική, τη γυμναστική, το θεατρικό παιχνίδι, την παντομίμα.