Αρχική

Προνήπιο
Προνηπιακό Τμήμα (4- 5 χρονών)

T Το νήπιο είναι πια στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να εξελιχθούν σε μικρούς μαθητές πάντα όμως μέσα από το παιχνίδι και την κίνηση. Εκτός από την αισθητηριακή αγωγή και την κίνηση τα παιδιά θα μυηθούν στην γραφή και στις λογικομαθηματικές έννοιες. Θα έρθουν σε επαφή με την Αγγλική γλώσσα και θα μάθουν να έρχονται σε επαφή όχι μόνο με την παιδαγωγό τους αλλά και με άλλες ειδικότητες: δάσκαλος αγγλικών, Η/Υ, χορού, ρομποτικής, γυμναστής.