Αρχική

Νηπιαγωγείο
Νηπιαγωγείο (5-6χρονών)

T ο νηπιαγωγείο αποτελεί μέρος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και είναι υποχρεωτικό. Το παιδί σ΄αυτή την ηλικία διαθέτει ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα ώστε να συμμετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα με διαθεματική προσέγγιση. Εδώ οι παιδαγωγοί προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών για μάθηση. Ενισχύουν την κοινωνικοποίηση και την συνεργασία μεταξύ των παιδιών. Ενθαρρύνουν την πρωτοβουλία των παιδιών και την μάθηση μέσω της δοκιμής και της πλάνης. Ενισχύουν την δημιουργική έκφραση μέσω του παιχνιδιού, της δραματοποίησης, της τέχνης, της γραφής. Στο Νηπιαγωγείο θέτουμε τα θεμέλια για την επιτυχή σχολική πορεία του παιδιού και την προσωπική του εξέλιξη.